Cennik

Wynagrodzenie za czynności adwokackie (zarówno za udzielenie ustnej lub pisemnej porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej lub pisma procesowego czy też za prowadzenie sprawy) jest ustalane w umowie pomiędzy Adwokatem a Klientem. Przy ustalaniu wysokości honorarium bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy Adwokata.