Kontakt

K a n c e l a r i a     A d w o k a c k a
a d w o k a t    I z a b e l a    M i e c h u r

Al. Wojska Polskiego 58/2
58-500 Jelenia Góra

tel. (75) 64 88 777
fax (75) 64 88 777
tel. kom. 795 488 822

e-mail: adwokat@miechur.pl
www.kancelaria.miechur.pl
NIP 611-245-74-17
REGON 021244852

Wyślij wiadomość