O Kancelarii

Adwokat Izabela Miechur - jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii ukończyła w 2005r. Adwokat Izabela Miechur, jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, w której odbyła aplikację adwokacką. Izabela Miechur wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego 58/2.

Adwokat Izabela Miechur posiada uprawnienia do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi na terenie Polski, w tym również składania kasacji, skargi o wznowienie postępowania, skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Miechur oferuje profesjonalne usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla podmiotów gospodarczych. Do spraw prowadzonych przez Kancelarię adw. Izabeli Miechur należą w szczególności sprawy o rozwód, separację, jak również sprawy o podział majątku, sprawy o alimenty, sprawy o władzę rodzicielską. Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego. W zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię adw. Izabeli Miechur znajdują się również sprawy spadkowe, sprawy gospodarcze, sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia, o zapłatę, sprawy z zakresu prawa pracy. 

Izabela Miechur jest adwokatem posiadającym doświadczenie w problematyce funkcjonowania zarówno spółdzielni mieszkaniowych jak i wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się zarówno udzielaniem bieżących porad prawnych dotyczących zagadnień Wspólnoty Mieszkaniowej czy też Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również stale współpracuje z takimi podmiotami. Adwokat Izabela Miechur prowadzi także sprawy z zakresu prawa spółdzielczego, w tym prawa spółdzielni mieszkaniowych oraz problemów prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Problemy prawne pojawiają się zarówno na etapie powstawania wspólnot mieszkaniowych, jak również na etapie wyboru przez utworzoną już wspólnotę mieszkaniową sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządcy, ale i w toku funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, podejmowania uchwał przez wspólnotę, zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną, problematyki dotyczącej funduszu remontowego, praw i obowiązków właścicieli lokali, zawierania umów przez wspólnotę dotyczących m.in. wykonywania prac remontowych na nieruchomości wspólnoty.

Poza reprezentacją tj. zastępstwem procesowym i profesjonalną obroną przed sądem, adwokat Izabela Miechur oferuje również inne usługi prawnicze, jak pomoc w negocjacjach, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i statutów. Możliwe jest także powierzenie adw. Izabeli Miechur stałej obsługi prawnej. 

Adwokat Izabela Miechur skutecznie prowadzi stałą obsługę prawną takich podmiotów jak :

- wspólnoty mieszkaniowe
- spółdzielnie mieszkaniowe
- zakłady opieki zdrowotnej
- firmy z branży informatycznej 

Kancelaria Adwokacka oferuje swoje usługi w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Lubań, Bolesławiec, Złotoryja, Legnica, Zgorzelec, Wałbrzych, Wrocław)

Adwokat Izabela Miechur w komunikacji z Klientami wykorzystuje przede wszystkim kontakt telefoniczny oraz e-mailowy, dba o to, aby Klienci Kancelarii byli na bieżąco rzetelnie informowani o tym, co dzieje się w ich sprawie.